i vilken utsträckning påverkar informationen efterfrågan på miljökvalitet? En slumpmässigt utvald grupp av hushåll i en indisk stad informerades om deras dricksvatten hade testat positivt för fekal kontaminering med hjälp av en enkel, billig testkit. Hushållen som ursprungligen inte renade sitt vatten och berättade att deras dricksvatten möjligen var förorenat, var 11 procentenheter mer benägna att börja någon form av hemrening under de kommande åtta veckorna än hushåll som inte fick någon information. De spenderade $7.24 (vid PPP) mer på rening än kontrollhushåll. Som jämförelse är ett ytterligare år av skolgång för den mest utbildade mannen i hushållet förknippad med en 3-procentig ökning av sannolikheten för initial rening, medan en standardavvikelseökning i förmögenhetsindexet är förknippad med en 12-procentig ökning av denna sannolikhet och en $11.75 ökning av utgifterna. Initialt renande hushåll som fick ett ”ingen förorening” – resultat reagerade inte genom att minska reningen. Dessa resultat tyder på att uppskattningar av efterfrågan på miljökvalitet som antar fullständig information kan underskatta den avsevärt.