fettsugning

fettsugning är en populär kroppskontureringsteknik som gör det möjligt för våra läkare att exakt ta bort små mängder överflödigt fett. Vi utför fettsugning eftersom denna teknik minimerar komplikationer och obehag. Före operationen injicerar kirurgen en lösning innehållande epinefrin och lidokain i det område som behandlas. Denna lösning minimerar obehag och begränsar blodkärlen för att kontrollera kirurgisk blödning. Läkaren sätter sedan in ett sugrör genom diskret placerade snitt och använder det för att bryta upp och ta bort fettavlagringar tillsammans med lösningen.

Fettsugningskirurgi

fettsugningsåtervinning varierar mycket beroende på hur mycket fett som tas bort. Vissa patienter är tillbaka till det normala efter bara några dagar, medan andra behöver några veckor för att känna sig helt återhämtade. Nästan alla patienter kan återgå till arbete och andra normala aktiviteter inom en vecka utan onödigt obehag. Det är bra för patienterna att bära ett kompressionsplagg några veckor efter operationen. Huden kan se ut eller känna sig lös i det behandlade området i upp till sex månader efter operationen, men det kommer så småningom att strama för att bättre passa kroppens nya form.

även om det är mycket populärt på egen hand för kroppskonturering, är fettsugning också användbart i många andra applikationer. Betjänar Miami, Fort Lauderdale, och omgivande samhällen, våra läkare använder fettsugning i bröstförstoring, bukplastik, och Total body lift, liksom i lokaliserade lår och skinkan lyft förfaranden.