versete biblice legate de îndoiala de sine din versiunea King James (KJV) după relevanță

-Sortează după ordinea cărții

Ieremia 29:11 – Căci știu gândurile pe care le gândesc față de tine, spune Domnul, gânduri de pace și nu de rău, pentru a-ți oferi un sfârșit așteptat.2 Timotei 1: 7-Căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul fricii, ci al puterii, al iubirii și al minții sănătoase.Efeseni 6:10 – în sfârșit, frații mei, fiți tari în Domnul și în puterea puterii lui.
Psalmul 118:24 aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; ne vom bucura și ne vom bucura în ea.Ioan 3:16 Căci Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât l-a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.Filipeni 2: 13-căci Dumnezeu este cel care lucrează în voi atât ca să voiți, cât și ca să faceți cu plăcere.Geneza 1: 27-Deci Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat pe el; bărbatul și femeia i-au creat pe ei.1 Corinteni 13:1-13-deși vorbesc în limbile oamenilor și ale îngerilor și nu am milă, am devenit aramă sunătoare sau un chimval zornăitor. (Citeste Mai Mult…)
Efeseni 1: 3-6-binecuvântat Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în ceresc în Hristos: (Citeste mai mult…)
Ioan 1:12-13 – dar câți l-au primit, lor le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu, celor care cred în numele lui: (Citește mai mult…)
Isaia 26 : 3-vei păstra în pace perfectă, mintea a rămas: pentru că se încrede în tine.
Galateni 3:26 căci voi toți sunteți copii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus.
Romani 8: 7 – pentru că vrăjmășia firească a minții împotriva lui Dumnezeu: căci nu este supusă legii lui Dumnezeu, nici într-adevăr nu poate fi.Rut 3: 11-și acum, fiica mea, nu te teme; îți voi face tot ceea ce ceri; căci toată cetatea poporului meu știe că ești o femeie virtuoasă.Luca 11:13 – Dacă voi, fiind răi, știți cum să dați daruri bune copiilor voștri: cu cât mai mult va da Tatăl Ceresc Duhul Sfânt celor ce-l cer?

subiectele și versurile sunt generate automat din căutările utilizatorilor. Dacă un verset sau un subiect nu aparține, vă rugăm să ne contactați. Unele referințe Scriptură / categorii curtoazie Open Bible. info sub CC de 3.0

căutați versiunea King James (KJV) pentru mai multe referințe despre îndoială de sine…

subiecte populare pentru Versete biblice

Versete biblice despre Dumnezeu
Versete biblice despre dragoste
Versete biblice despre credință
Versete biblice despre căsătorie
Versete biblice despre vindecare
Versete biblice despre pace
Versete biblice despre rugăciune

Versete biblice despre copii
versete biblice despre iertare
versete biblice despre încredere
Versete biblice despre putere
versete biblice despre har
versete biblice despre moarte
versete biblice despre speranță

versete biblice despre divorț
versete biblice despre frică
versete biblice Despre Zece Porunci
Versete biblice despre soții
Versete biblice despre soți
Versete biblice despre cer