w jakim stopniu informacje wpływają na zapotrzebowanie na jakość środowiska? Losowo wybrana grupa gospodarstw domowych w indyjskim mieście została poinformowana, czy ich woda pitna miała pozytywny wynik pod względem zanieczyszczenia kałem za pomocą prostego, niedrogiego zestawu testowego. Gospodarstwa domowe początkowo nie oczyszczały wody i poinformowały, że ich woda pitna jest prawdopodobnie zanieczyszczona, były o 11 punktów procentowych bardziej skłonne do rozpoczęcia jakiejś formy oczyszczania domu w ciągu najbliższych ośmiu tygodni niż gospodarstwa domowe, które nie otrzymały żadnych informacji. Wydali $7.24 (w PPP) więcej na oczyszczanie niż kontrolę gospodarstw domowych. Dla porównania, dodatkowy rok nauki najbardziej wykształconego mężczyzny w gospodarstwie domowym wiąże się ze wzrostem prawdopodobieństwa początkowego oczyszczenia o 3 punkty procentowe, podczas gdy wzrost odchylenia standardowego w indeksie bogactwa wiąże się ze wzrostem o 12 punktów procentowych tego prawdopodobieństwa i wzrostem wydatków o 11,75 USD. Początkowo oczyszczanie gospodarstw domowych, które otrzymały wynik „no contamination”, nie reagowało poprzez redukcję oczyszczania. Wyniki te sugerują, że szacunki zapotrzebowania na jakość środowiska, które zakładają pełne informacje, mogą je znacznie zaniżyć.