Możesz znaleźć ponad tuzin oficjalnych stowarzyszeń Baptystów w Stanach Zjednoczonych, więc może być trudno powiedzieć dokładnie, czego możesz się spodziewać po pogrzebie Baptystów. Tradycje pogrzebowe wydają się być również regionalne, a niektóre zwyczaje rozpowszechnione na południu mogą nie być tak powszechne w regionie Pacyfiku. Niezależnie od tego, można znaleźć kilka ogólnych podobieństw między pogrzebami Baptystów.

przejdź do tych sekcji:

  • Baptystyczne zwyczaje pogrzebowe
  • Baptystyczne zwyczaje pogrzebowe
  • etykieta na pogrzebie Baptystów

baptyści są członkami protestanckiej denominacji, która zerwała z Kościołem Katolickim, ponieważ różnych przekonań dotyczących chrztu (między innymi). Podobnie jak katolicy i wszystkie inne wyznania protestanckie, baptyści wierzą, że Chrystus umarł za ich grzechy. Wierzą, że po śmierci pójdą do nieba, do idyllicznego miejsca wolnego od bólu i cierpienia.

teraz, gdy masz bardzo podstawowe zrozumienie wierzeń Baptystów, porozmawiajmy o zwyczajach pogrzebowych.

Baptist Funeral Service Customs

pogrzeby Baptystów odbywają się zazwyczaj w ciągu tygodnia po śmierci osoby, odprawianej przez członka duchowieństwa baptystycznego, który może być nazywany pastorem lub kaznodzieją. Mogą one odbywać się w domu pogrzebowym, Kościele Baptystów lub na cmentarzu (w przypadku nabożeństw pogrzebowych.)

pogrzeby Baptystów wyglądają jak wiele innych protestanckich chrześcijańskich pogrzebów. Oczywiście zwyczaje te mogą się różnić w przypadku Wirtualnego pogrzebu. Oto kilka szczegółów na temat baptystycznego zakonu służby (lub zakonu kultu).

kolejność nabożeństw

kolejność nabożeństw na pogrzebie Baptystów wygląda podobnie do tego, co miało miejsce w innych wyznaniach protestanckich. Nie znajdziesz liturgii tak, jak w katolickiej mszy św., więc oznacza to, że słowa użyte na każdym pogrzebie Baptystów będą unikalne dla danej sytuacji.

zazwyczaj kolejność obsługi może wyglądać następująco:

1. Preludium

preludium pogrzebu może zawierać ogólne powitanie uczestników. Podczas niektórych pogrzebów baptystycznych minister i rodzina mogą razem wejść do kościoła. Innym razem, rodzina będzie już siedzieć w przygotowaniu do służby.

2. Hymn

zazwyczaj usłyszysz tylko muzykę sakralną używaną na pogrzebach Baptystów. Zgromadzenie może otrzymać tekst i być zachęcane do śpiewania. W innych przypadkach muzyka może być wykonywana przez chór lub solistę.

3. Modlitwa pocieszenia

minister może modlić się o pocieszenie rodziny i przyjaciół zmarłego w żałobie.

4. Czytanie Pisma Świętego

zazwyczaj czytania ze Starego i Nowego Testamentu będą czytane przez pastora lub innego czytelnika.

5. Muzyka

muzyka sakralna jest integralną częścią chrzcielnego pogrzebu.

6. Uwagi lub krótkie kazanie

w zależności od sytuacji niektórzy członkowie rodziny mogą mówić o zmarłym. Innym razem tylko pastor lub kaznodzieja wygłosi uwagi. Czasami ministrowie mogą dzielić wiarę Baptystów w zbawienie w tym czasie w nadziei na przekonanie niewierzących w audiencji, aby dowiedzieć się więcej o Chrystusie.

7. Piosenka

Czytaj Dalej, aby dowiedzieć się więcej o piosenkach popularnych na pogrzebach Baptystów.

8. Modlitwa zamykająca

modlitwa zamykająca może być wypowiedziana przed opuszczeniem budynku przez żałobników. Modlitwa może być dziękczynieniem, celebrującym życie zmarłego.

pieśni lub hymny

jak wcześniej wspomniano, pieśni pogrzebowe na pogrzebach Baptystów są zwykle święte. Może tak nie być w przypadku wizyty lub przyjęcia.

niektóre kościoły Baptystyczne używają pieśni ewangelicznych lub hymnów. Oto kilka pieśni pogrzebowych, których możesz się spodziewać.

„Amazing Grace”

jest to jeden z najbardziej ukochanych hymnów wszech czasów. Został napisany przez handlarza niewolników, który żałował swoich grzechów.

„I’ ll Fly Away”

niektórzy mówią, że „I’ ll Fly Away” jest jednym z najczęściej nagrywanych utworów gospel. W przeciwieństwie do „Amazing Grace” ma raczej optymistyczne tempo.

” zbierzemy się nad rzeką?”

Ten popularny duch został napisany przez Roberta Lowry ’ ego, pastora baptystycznego, w 1860 roku. odnosi się do fragmentu Księgi Objawienia.

modlitwy

modlitwy, które słyszysz na pogrzebie baptystycznym, mogą prosić o pocieszenie dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Możesz usłyszeć modlitwę dziękczynną, która celebruje życie osoby, która zmarła.

prawdopodobnie nie usłyszysz modlitwy proszącej Boga o pomoc zmarłym w znalezieniu drogi do nieba. Większość Baptystów uważa, że to przejście z ziemskiego królestwa do niebiańskiego królestwa następuje natychmiast po śmierci.

odczyty

nie ma ustawionych odczytów biblijnych na nabożeństwo pogrzebowe Baptystów. Rodzina może wybrać te, które były ważne dla zmarłego lub pozostawić to ministrowi. Czasami fragmenty, które mówią o zbawieniu, są popularnymi wyborami, a także wersety, które mówią o wygodzie, jaką Bóg zapewnia tym, którzy się smucą.

rozważ Jana 11: 25-26, w którym czytamy: „rzekł jej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choć umrze, jednak będzie żył, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Wierzysz w to?”or Ecclesiastes 3:1-4, który stwierdza,” do wszystkiego jest czas, czas do każdego celu pod niebem: czas narodzin, czas śmierci, czas sadzenia i czas zrywania tego, co jest zasadzone; czas zabijania i czas uzdrawiania, czas rozpadania się i czas budowania; czas płaczu i czas śmiechu, czas opłakiwania i czas tańca.”

czas trwania nabożeństwa

typowy pogrzeb Baptystyczny nie przekracza godziny. W rzeczywistości może to być mniej niż godzina. Nie obejmuje to pogrzebu przy grobie lub przyjęcia, które czasami odbywa się po pogrzebie.

” więcej: Zachowaj pamięć ukochanej osoby, tworząc diament z jej popiołów.

Baptystyczne zwyczaje pogrzebowe

teraz, gdy omówiliśmy typowy pogrzeb Baptystyczny, omówmy inne zwyczaje. Pamiętaj, że są to stwierdzenia ogólne i nie należy ich traktować jako konkretnych przekonań wszystkich Baptystów i organizacji kościoła baptystycznego.

czy baptyści zostają skremowani czy pochowani?

baptyści nie mają żadnych „reguł” przeciwko kremacji. Wyboru dokonują członkowie rodziny, którzy, miejmy nadzieję, podążają za pragnieniem zmarłego.

jeśli rodzina zdecyduje się pochować, a nie skremować ciało, trumna może być otwarta do oglądania podczas wizyty lub bezpośrednio przed pogrzebem.

Jak baptyści wspominają zmarłych?

baptyści mogą odwiedzić cmentarz, aby zastanowić się nad życiem swoich bliskich. Mogą również ozdobić grób kwiatami.

nie ma oficjalnego czasu ani miejsca przeznaczonego dla Baptystów na wspominanie zmarłych członków rodziny i przyjaciół. Niektórzy korzystają z Dnia Pamięci, aby odwiedzić cmentarze, lub mogą dzielić się wspomnieniami swoich bliskich na spotkaniach rodzinnych.

etykieta na pogrzebie baptystycznym

Jeśli nigdy nie uczestniczyłeś w pogrzebie baptystycznym, możesz być pewien, jak się zachować lub co powiedzieć. Dobrą wiadomością jest to, że pogrzeb Baptystyczny jest podobny do innych pogrzebów protestanckich. Jeśli byłeś w jednej z tych usług, masz ogólne pojęcie, czego się spodziewać.

możesz być również pocieszony wiedząc, że nie musisz znać żadnych odpowiedzi, słów do żadnych piosenek, ani kiedy jest to właściwe, siedzieć lub stać na pogrzebie baptystycznym. Minister Zwykle udziela jasnych instrukcji uczestnikom.

podobnie jak w większości pogrzebów, oczekuje się, że uczestnicy będą siedzieć cicho w jakiejś części kościoła, która nie obejmuje pierwszych kilku rzędów. Te rzędy są zazwyczaj zapisywane dla członków najbliższej rodziny.

możesz zdecydować się na śpiewanie razem z kongregacją, gdy uczestniczą w piosence grupowej, ale nie musisz, jeśli nie czujesz się komfortowo. W czasie modlitwy oczekuje się, że obecni pochylą głowy i złożą przed sobą ręce.

Strój

generalnie pogrzeby są służbami formalnymi. Ludzie mają tendencję do noszenia najlepszych ubrań na pogrzeby. Może to wyglądać inaczej w zależności od regionu. Ludzie często noszą ciemne, stonowane kolory na pogrzeby.

okazywanie współczucia

Możesz lub nie masz okazji porozmawiać z członkami rodziny na pogrzebie. Zwykle czas składania współczucia przypada na nawiedzenie, które jest czasem w noc przed nabożeństwem.

czasami po pogrzebie może być przyjęcie, w którym serwowany jest lekki posiłek lub poczęstunek. W tym czasie możesz złożyć wyrazy współczucia rodzinie, mówiąc: „przykro mi z powodu twojej straty.”Miło jest również dzielić się szczęśliwymi, pozytywnymi wspomnieniami o zmarłym z członkami ich rodzin.

wiedz, czego się spodziewać

Jeśli nigdy nie straciłeś bliskiego członka rodziny, możesz nie zrozumieć, jak ważne jest chodzenie na pogrzeby. Członkowie rodziny zmarłego doświadczyli ostatnio jednego z najbardziej niszczycielskich wydarzeń w ich życiu i mogą czuć się bardziej zagubieni i samotni niż kiedykolwiek. Mogą również obawiać się, że pamięć ukochanej osoby zniknie w umysłach innych.

Pokaż swoje wsparcie rodzinie, uczestnicząc w pogrzebie. Jest to miły gest, który na długo zostanie zapamiętany.