wersety biblijne dotyczące zwątpienia w siebie z wersji Króla Jakuba (POL) według znaczenia

-Sortuj według kolejności książek

Jeremiasz 29:11 – bo znam myśli, które myślę wobec ciebie, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o złu, aby dać oczekiwany koniec.
2 Tymoteusza 1: 7 – Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego umysłu.
Efezjan 6:10 – wreszcie, bracia moi! zmocnijcie się w Panu i w mocy mocy jego.
Psalmów 118:24-tego dnia uczynił Pan; weselić się będziemy i weselić się w nim.
Jana 3:16 – tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Filipian 2: 13 – Albowiem Bóg jest, który czyni w was i ku woli, i ku upodobaniu czyni.
i Mojżeszowa 1: 27-tak stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę.
1 Koryntian 13:1-13-Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się miedzią brzmiącą, albo cymbałem dzwoneczkiem. (Czytaj Więcej…)
Efezjan 1:3-6-błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który błogosławił nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w niebieskich w Chrystusie: (Czytaj więcej…)
Jana 1: 12-13 – a ci, którzy go przyjęli, dali im moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego: (Czytaj więcej…)
Izajasz 26: 3 – zachowasz w pokoju doskonałym, zachowaj umysł, bo w tobie Ufa.
Galacjan 3:26-Albowiem wy wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
Rzymian 8:7 – dlatego, że cielesny umysł jest wrogo nastawiony przeciwko Bogu; bo zakonowi Bożemu nie podlega, ani może być.
Rut 3:11 – a teraz, córko moja, nie bój się; uczynię Ci wszystko, co żądasz; bo wie wszystko miasto ludu mego, żeś niewiasta cnotliwa.
Ew. Łukasza 11: 13-Jeźli tedy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, o ileż więcej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?

tematy i wiersze są automatycznie generowane z wyszukiwań użytkowników. Jeśli werset lub temat nie należy, skontaktuj się z nami. Niektóre referencje / kategorie Pisma Świętego dzięki uprzejmości Open Bible. info under CC BY 3.0

Przeszukaj wersję Króla Jakuba (KJV), aby uzyskać więcej odniesień na temat zwątpienia w siebie…

popularne tematy dla wersetów biblijnych

wersety biblijne o Bogu
wersety biblijne o miłości
wersety biblijne o wierze
wersety biblijne o małżeństwie
wersety biblijne o uzdrowieniu
wersety biblijne o pokoju
wersety biblijne o modlitwie

wersety biblijne O dzieciach
wersety biblijne o przebaczeniu
wersety biblijne o zaufaniu
wersety biblijne o sile
wersety biblijne o łasce
wersety biblijne o śmierci
wersety biblijne o nadziei

wersety biblijne o rozwodzie
wersety biblijne o strachu
wersety biblijne O dziesięciu Przykazaniach
wersety biblijne o żonach
wersety biblijne o mężach
wersety biblijne o niebie