pięćdziesiąt lat temu, 21 marca 1919 roku, jedyny rząd sowiecki poza Rosją przejął władzę w Budapeszcie. Dlaczego Węgry przez krótki czas po I Wojnie Światowej były jedynym komunistycznym krajem w Europie Środkowej i dlaczego po ii wojnie światowej była najbardziej niechętnym satelitą Moskwy, jak dowiodło powstanie w 1956 roku? Aby to zrozumieć, musimy przypomnieć historię wielkiej tragicznej postaci, hrabiego Stefana Tiszy, który został zamordowany w 1918 roku; nieudacznik o dobrych intencjach, Hrabia Michael Károlyi, który zginął zapomniany na wygnaniu w 1955 roku, oraz mało znany Urzędnik Béla Kun, który zginął w Rosji podczas czystek stalinowskich w 1937 roku.

rewolucja liberalna w Rosji, w marcu 1917 roku, miała natychmiastowy wpływ na monarchię habsburską. Rozpoczęła się nowa era. Młody cesarz-król Karol, który w listopadzie 1916 r.zastąpił swojego wuja Franciszka Józefa i który od pierwszej chwili był zdecydowany zakończyć wojnę, za zgodą lub bez zgody swojego niemieckiego sojusznika, postanowił rozpocząć dalekosiężną politykę reform demokratycznych, zwłaszcza w Węgierskiej połowie monarchii.