Bijbelverzen gerelateerd aan zelftwijfel uit de King James Version (Statenvertaling) door relevantie

-Sorteer op Boekvolgorde

Jeremia 29:11 – Want Ik ken de gedachten die ik naar jou denk, zegt de Heer, gedachten van vrede, en niet van kwaad, om jou een verwacht einde te geven.2 Timoteüs 1: 7 – Want God heeft ons niet de geest van vreze gegeven, maar van kracht, en van liefde, en van een gezond verstand.Efeziërs 6: 10-tenslotte, mijn broeders, wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht.
Psalmen 118:24-Dit is de dag, die de HEERE gemaakt heeft; wij zullen ons daarover verblijden en verblijden.Johannes 3: 16 – Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Filippenzen 2: 13 – Want het is God, die in u werkt om te willen en te doen van welbehagen.Genesis 1: 27-dus schiep God de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.1 Korintiërs 13:1-13-al spreek ik met de tongen van mensen en engelen, en heb ik geen liefde, Ik ben geworden klinkende koper, of een rinkelende cimbaal. (Lees Meer…Efeziërs 1: 3-6-zegende de God en vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in hemels in Christus: (Lees meer…Johannes 1: 12-13 – maar zovelen als hem ontvingen, aan hen gaf Hij macht om zonen van God te worden, aan hen die in zijn naam geloven: (Lees meer…Jesaja 26: 3-Thou will keep in volmaakte vrede, mind bleef: omdat hij vertrouwt op u.
Galaten 3:26-Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.Romeinen 8: 7-omdat de vleselijke geest vijandschap tegen God: want het is niet onderworpen aan de wet van God, noch inderdaad kan zijn.Ruth 3: 11-en nu, mijn dochter, vrees niet; Ik zal u doen alles wat gij verlangt; want de ganse stad Mijns volks weet, dat gij een deugdzame vrouw zijt.Lucas 11: 13 – indien gij dan, kwaad zijnde, goede gaven Weet te geven aan uw kinderen: hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem vragen?

onderwerpen en verzen worden automatisch gegenereerd door zoekopdrachten van gebruikers. Als een vers of onderwerp niet hoort, neem dan contact met ons op. Sommige Schriftverwijzingen / categorieën met dank aan Open Bible .info onder CC BY 3.0

zoek in de King James versie (Statenvertaling) voor meer referenties over zelftwijfel…

populaire onderwerpen voor Bijbelverzen

Bijbelverzen over God
Bijbelverzen over liefde
Bijbelverzen over geloof
Bijbelverzen over huwelijk
Bijbelverzen over genezing
Bijbelverzen over vrede
Bijbelverzen over Gebed

Bijbelverzen over kinderen
Bijbelverzen over vergeving
br>Bijbelverzen over vertrouwen
Bijbelverzen over kracht
bijbelverzen over genade
Bijbelverzen over dood
Bijbelverzen over hoop

Bijbelverzen over scheiding
Bijbelverzen over angst
Bijbelverzen over angst About Tien Geboden
Bijbelverzen over vrouwen
Bijbelverzen over echtgenoten
Bijbelverzen over de Hemel