in hoeverre beïnvloedt informatie de vraag naar milieukwaliteit? Een willekeurig geselecteerde groep huishoudens in een Indiase stad werd geïnformeerd of hun drinkwater positief was getest op fecale besmetting met behulp van een eenvoudige, goedkope testkit. Huishoudens aanvankelijk niet zuiveren van hun water en vertelde dat hun drinkwater mogelijk verontreinigd was, waren 11 procentpunten meer kans om een vorm van huis zuivering te beginnen in de komende acht weken dan huishoudens die geen informatie ontvangen. Ze besteedden $7,24 (bij PPP) meer aan zuivering dan controle huishoudens. Ter vergelijking: een extra schooljaar voor de meest opgeleide man in het huishouden gaat gepaard met een stijging van 3 procentpunten in de kans op initiële zuivering, terwijl een stijging van de standaarddeviatie in de vermogensindex gepaard gaat met een stijging van 12 procentpunten in deze kans en een stijging van 11,75 Dollar in de uitgaven. Aanvankelijk zuiverende huishoudens die een “geen besmetting” resultaat kregen, reageerden niet door zuivering te verminderen. Deze resultaten wijzen erop dat schattingen van de vraag naar milieukwaliteit die uitgaan van volledige informatie, deze aanzienlijk kunnen onder schatten.