CPLR 306-bService av innkalling og klage, innkalling med varsel, tredjeparts innkalling og klage, eller begjæring med varsel om begjæring eller for å vise årsak ÅRSAK.

Service av innkalling og klage, innkalling med varsel, tredjeparts innkalling og klage, eller begjæring med varsel om begjæring eller for å vise årsak skal gjøres innen ett hundre tjue dager etter innlevering av innkalling og klage, innkalling med varsel, tredjeparts innkalling og klage, eller begjæring, forutsatt at i en handling eller prosedyre, unntatt en prosedyre påbegynt under valgloven, der gjeldende foreldelsesloven er fire måneder eller mindre, skal tjenesten gjøres senest femten dager etter datoen da gjeldende foreldelsesloven utløpe. Hvis tjenesten ikke er gjort på en saksøkt innen den tid som er angitt i denne paragrafen, retten, ved bevegelse, skal avvise handlingen uten at det berører at saksøkte, eller av god grunn vist eller av hensyn til rettferdighet, forlenge tiden for tjenesten.

denne delen Av Civil Practice Law And Rules er gitt som en del av en gratis pedagogisk tjeneste Av J. Douglas Barics, advokat ved lov kun for referanse. Vedtekter OG koder SOM CPLR 306-b er ofte endret, og ingen representasjon er gjort at ovennevnte versjon AV CPLR 306-b er gjeldende. Oppdaterte lover og koder kan være tilgjengelig På New York State Legislature Hjemmeside. Ingen vedtekter bør stoles på uten å forstå kontrollerende rettspraksis som videre kan tolke den. En advokat bør konsulteres for juridisk rådgivning.