Bibelvers relatert Til Selvtillit Tvil fra King James Version (KJV) Etter Relevans

-Sorter Etter Bok Rekkefølge

Jeremia 29:11 – For jeg vet de tanker som jeg tenker mot deg, sier HERREN, tanker om fred, og ikke av ondskap, for å gi deg en forventet slutt.2 Timoteus 1: 7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, Men kraft og kjærlighet og et sunt sinn.Efeserne 6:10 For Øvrig, mine brødre, bli sterke I Herren og i hans veldige kraft!
Salmene 118:24 Dette ER dagen SOM HERREN har gjort; vi vil glede oss og glede oss på den.Johannes 3: 16 For Så har Gud elsket verden at han gav Sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.Filipperne 2:13 For Det Er Gud Som er virksom i eder både å ville og å gjøre med velbehag.Genesis 1:27 Så skapte Gud mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han ham; mann og kvinne skapte han dem.
1 Kor 13:1: 13 om jeg taler med menneskers og englers tunger og ikke har kjærlighet, er jeg blitt en klingende kobber eller en klingende bjelle. (Les Mer…)
Efeserne 1:3-6-Velsignet Gud Og Vår Herre Jesu Kristi Fader, som har velsignet oss med alle åndelige velsignelser i himmelen I Kristus: (Les mer …Johannes 1: 12-13 – men så mange som tok imot ham, dem gav han makt til å bli guds barn, dem som tror på hans navn…Jesaja 26:3 – du vil være i fullkommen fred, sinnet blir værende , for han setter sin lit til deg.
Galaterne 3:26 For dere er Alle guds barn ved troen på Kristus Jesus.Romerne 8:7 – fordi kjødets sinn er fiendskap Mot Gud; for Det er ikke underlagt Guds lov, det kan heller ikke være.Rut 3:11 og nu, min datter, frykt ikke! alt det du krever, vil jeg gjøre med dig; for hele mitt folks stad vet at du er en rettskaffen kvinne.Luk 11,13 dersom da i, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da vår himmelske Fader gi Den Hellige Ånd til dem som beder ham?

Emner og vers er automatisk generert fra brukersøk. Hvis et vers eller emne ikke tilhører, vennligst kontakt oss. Noen skriftsted referanser/kategorier courtesy Of Open Bible .info UNDER CC BY 3.0

Søk King James Version (KJV) For flere referanser om Selvtillit Tvil…

Populære Emner For Bibelvers

Bibelvers Om Gud
Bibelvers Om Kjærlighet
Bibelvers Om Tro
Bibelvers Om Ekteskap
Bibelvers Om Healing
Bibelvers Om Fred
Bibelvers Om Bønn

Bibelvers Om Barn
bibelvers om tilgivelse
bibelvers om tillit
Bibelvers om styrke
bibelvers om nåde
bibelvers om døden
bibelvers om håp

bibelvers Om Skilsmisse
bibelvers Om Frykt
bibelvers Om Ti Bud
Bibelvers Om Koner
Bibelvers Om Ektemenn
Bibelvers Om Himmelen