i hvilken grad påvirker informasjonen etterspørselen etter miljøkvalitet? En tilfeldig valgt gruppe husholdninger i En Indisk by ble informert om deres drikkevann hadde testet positivt for fekal forurensning ved hjelp av et enkelt, billig testsett. Husholdninger som i utgangspunktet ikke renset vannet og fortalte at drikkevannet deres muligens var forurenset, var 11 prosentpoeng mer sannsynlig å begynne en form for rensing av hjemmet de neste åtte ukene enn husholdninger som ikke mottok noen informasjon. De brukte $ 7,24 (på PPP) mer på rensing enn kontrollhusholdninger. Til sammenligning er et ekstra år med skolegang av den mest utdannede mannen i husholdningen forbundet med en 3 prosentpoeng økning i sannsynligheten for innledende rensing, mens en standardavviksøkning i formueindeksen er knyttet til en 12 prosentpoeng økning i denne sannsynligheten og en $11.75 økning i utgiftene. I utgangspunktet rensende husholdninger som fikk et» ingen forurensning » – resultat, reagerte ikke ved å redusere rensingen. Disse resultatene tyder på at estimater av etterspørselen etter miljøkvalitet som antar full informasjon, kan undervurdere det betydelig.