For Femti år siden, Den 21. Mars 1919, tok Den Eneste Sovjetiske regjeringen utenfor Russland makten I Budapest. Hvorfor Var Ungarn for en kort tid etter Første Verdenskrig det Eneste Kommunistiske landet i sentral-Europa, og hvorfor, etter Andre Verdenskrig, Var Hun Moskvas mest motvillige satellitt, som oppveksten i 1956 viste seg? For å forstå dette må vi huske historien om en stor tragisk figur, Count Stephen Tisza, som ble drept i 1918; En velmenende fiasko, Grev Michael Károlyi, som døde glemt i eksil i 1955, og en uklar mindre tjenestemann kalt Bé Kun, som omkom I Russland under Stalins utrenskninger i 1937.Den Liberale Revolusjonen I Russland, I Mars 1917, hadde en umiddelbar innvirkning på Habsburgmonarkiet. En ny epoke begynte. Den unge Keiser-Kong Karl, som hadde etterfulgt sin grandonkel Frans-Josef i November 1916, og som fra første øyeblikk hadde vært fast bestemt på å få slutt på krigen, med eller uten samtykke fra sin tyske allierte, bestemte seg for å sette i gang en vidtrekkende politikk med demokratiske reformer, særlig i den ungarske halvdelen av Sitt Monarki.