Og de fant en rekke interessante korrelasjoner. De unge, som alle var sunne, hadde dekket et bredt spekter av avstander i sine to minutters turer. Noen av de unge menn og kvinner dekket langt mindre avstand enn andre, merking dem som minst fysisk form.

disse relativt ut-av-form unge mennesker generelt utført verste på tester av minne og tenkning ferdigheter, forskerne funnet. Deres hjerneskanninger indikerte også at deres hvite materie var litt svakere og mer frynsete enn i hjernen til de unge mennene og kvinnene som hadde gått lengst i de to minuttene.disse forholdene forblir intakte da forskerne kontrollerte for ungdommens kroppsmasseindekser, sosioøkonomisk status, alder, kjønn, blodsukkernivå og blodtrykk.i hovedsak var de bedre folkene i denne gruppen, jo mer robuste deres hvite materie så ut, og jo bedre de utførte på tester av minne og tenkning ferdigheter.forskerne ble overrasket av styrken av foreningene mellom ungdommens kondisjon, tenkning og hvitstoffhelse, sier Dr. Jonathan Repple, en psykiater og nevrovitenskapsforsker ved University Of Mü Som overvåket den nye studien.»det er allerede publisert noen studier som ser på eldre mennesker» og deres hjerner og kondisjon, sier han, «men å observere dette i en ung prøve var ganske overraskende.»denne studien gir bare et øyeblikksbilde av et øyeblikk i disse ungdommens liv, og kan bare vise koblinger mellom deres kondisjon, hvit materie og tenkemåter. Det kan ikke bevise at større kondisjon direkte forårsaket hjernen til å se og fungere bedre.