missä määrin tieto vaikuttaa ympäristön laadun kysyntään? Satunnaisesti valitulle kotitalousryhmälle eräässä intialaisessa kaupungissa ilmoitettiin yksinkertaisen, edullisen testipakkauksen avulla, oliko heidän juomavetensä osoittautunut ulosteperäiseksi vai ei. Kotitaloudet, jotka eivät aluksi puhdistaneet vetensä ja kertoivat, että niiden juomavesi oli mahdollisesti saastunutta, aloittivat 11 prosenttiyksikköä todennäköisemmin jonkinlaisen kodin puhdistuksen seuraavan kahdeksan viikon aikana kuin kotitaloudet, jotka eivät saaneet mitään tietoa. He käyttivät 7,24 dollaria (PPP: llä) enemmän puhdistamiseen kuin kotitalouksien kontrollointiin. Vertailun vuoksi kotitalouden koulutetuimman miehen lisävuosi koulutukseen liittyy 3 prosenttiyksikön nousu alkuperäisen puhdistuksen todennäköisyydessä, kun taas varallisuusindeksin keskihajonta liittyy 12 prosenttiyksikön nousuun tässä todennäköisyydessä ja 11,75 dollarin menojen kasvuun. Alun perin puhdistavat kotitaloudet, jotka eivät saaneet ”saastumista” – tulosta, eivät reagoineet vähentämällä puhdistusta. Nämä tulokset viittaavat siihen, että arviot ympäristön laadun kysynnästä, jotka edellyttävät täydellistä tietoa, saattavat alittaa sitä merkittävästi.