Kenian monet moottoripyörätaksit ovat sietämättömän huono maine tieturvallisuus – Shem Oirere kirjoittaa
valtion omistama tieliikenneturvallisuusvirasto Keniassa kamppailee täytäntöönpanoa uusia liikennesääntöjä, joiden tarkoituksena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrä kaksipyöräiset moottoripyörätaksit, kansanomaisesti tunnetaan boda boda. Uusimmat tilastot osoittavat, että näihin ajoneuvoihin liittyvät kuolemantapaukset lisääntyivät 58 prosenttia vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden aikana.
Asiantuntijat ovat yhtyneet 3263 Maailman terveysjärjestön (WHO) aiempaan tutkimukseen, jossa ilmaistiin huoli moottoripyöräonnettomuuksien suuresta määrästä. Tutkimukset osoittavat, että pyöräilijät ja pillimatkustajat eivät piittaa liikennesäännöistä eivätkä noudata perusturvallisuutta koskevia varotoimia, kuten kypärän ja heijastintakin käyttöä.
National Transport and Safety Authority (NTSA), valtion omistama virasto, jonka tehtävänä on hallita maantieliikennettä Keniassa, sanoi moottoripyörätaksien aiheuttamien kuolemien lisääntyneen 19 prosenttia vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.
NTSA: n liikenneturvallisuusjohtaja Mathew Munyao sanoi, että 391 pyöräilijää ja 162 pillion matkustajaa kuoli liikenneonnettomuuksissa tammi-maaliskuussa 2014.
NTSA: n tilastojen mukaan tammi-maaliskuussa 2015 kolareissa kuoli ainakin 131 ihmistä, joista 93 Boda boda-pyöräilijöitä ja 38 matkustajia.
vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 112 moottoripyöräilijää ja 51 matkustajaa loukkaantui ntsa: n mukaan liikenneonnettomuuksissa.
”suurimmalla osalla pyöräilijöistä ei ole ajokorttia, kun taas muilla ei ole kypärää tai edes heijastintakkia”, sanoi Nairobin liikennetoiminnasta vastaava Dolly Oduor.
tilanne voi pahentua NTSA: n pääjohtajan Francis Mejan mukaan, joka varoitti: ”Nairobin suurten nopeuksien ja suuritehoisten teiden valmistumisen myötä on olemassa riski, että vakavat ja kuolemaan johtavat loukkaantumiset lisääntyvät.”
pyrkiessään parantamaan Kenian moottoripyörätaksitoiminnan turvallisuutta NTSA on ilmoittanut uusista toimenpiteistä. Näihin kuuluvat pakottavat toimittajat ja jälleenmyyjät kaksi – ja kolmipyöräisten moottoripyörien varmistaa, että ne myyvät vain ajoneuvoja, joissa on kaksi kypärää ja kaksi heijastavaa takkia. Kypärässä ja takissa tulee olla Moottoripyörän rekisterinumero.
”kukaan tavarantoimittaja, jakelija tai henkilö, joka on mukana moottoripyörien myyntibisneksessä Keniassa, ei saa myydä, jakaa tai muuten välittää moottoripyörää ilman suojavarusteita”, säännöissä sanotaan. Ne allekirjoitti liikenne-ja Infrastruktuurikabinetin sihteeri Michael Kamau. Lisäksi moottoripyörien omistajien on varmistettava, että ainoastaan sellaiset kuljettajat, joilla on voimassa oleva ajokortti tai kyseisen moottoripyöräluokan osalta vahvistettu väliaikainen ajokortti, saavat ajaa moottoripyörää.
uusien sääntöjen mukaan kaikilla kuljettajilla on oltava julkisen palvelun ajoneuvon (PSV) vakuutus, voimassa oleva ajokortti ja vähimmäisvakuutus kolmannen osapuolen puolesta. Viraston mukaan kaikkien pyöräilijöiden on nyt oltava viranomaisen rekisteröimiä.
säännöissä rajoitetaan myös kuormien kuljettaminen 15cm: n leveydelle kahvatankojen ulkopuolelle, 2M: n korkeuteen maasta ja siten, että mikään taka-projektio ei ulotu yli 60cm: n päähän Moottoripyörän päästä. Määräykset kieltävät myös tiellä raahaavat kuormat. NTSA on myös rajoittanut matkustajien määrän yhteen, jonka on vammaista henkilöä lukuun ottamatta”istuttava sivuttain ja käytettävä jalkatukia”.
vaikka toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää moottoripyöräkuolemia Kenian valtateillä, Liikenneturvan johtaja Mathew Munyua lisäsi: ”käytöksen ja asenteen täydellinen muutos maanteillä on vielä tarpeen.”
” Boda boda-pyöräilijöiden on oltava tietoisia riskeistä, joille he altistuvat maanteillä itselleen ja kuljettamilleen matkustajille. Asianmukainen koulutus ja liikennesääntöjen noudattaminen ei ole vaihtoehto.”
uudet määräykset ovat omiaan virtaviivaistamaan Kenian kaksipyöräisten taksiliiketoimintaa ja varmistamaan politiikan varmuuden alan sidosryhmien mukaan on tähän asti jätetty huomiotta maan liikennealan suunnittelussa.
”kaksipyöräisissä moottoripyörätakseissa ryhmän tai säästö-ja luotto-osuuskunnan, johon he kuuluvat, nimi on painettava pysyvästi vähintään 10,2 cm korkeilla kirjaimilla molempien takkien selkään”, NTSA: n säännöissä sanotaan.
entinen viestinnän kansliapäällikkö Dr Bitange Ndemo sanoi, että Kenian on tullut aika ”säännellä moottoripyörien tarjontaa ja käyttöä korostaen toimivaltaisen viranomaisen antamaa tienkäyttökoulutusta ennen kuin niillä saa kuljettaa matkustajia.
” parlamentin tulisi laatia moottoripyöräkohtainen lainsäädäntö, joka kattaisi muun muassa kypärän käytön sekä pyöräilijälle että matkustajalle, moottoripyörällä turvallisesti kuljetettavien matkustajien määrän ja tietenkin noudattamisen varmistamisen.”
WHO: n aiempi tutkimus sanoi, että ”moottoripyörien aiheuttamat tieliikenneonnettomuudet, loukkaantumiset ja kuolemantapaukset ovat lisääntyneet huomattavasti ja kuormittavat raskaasti perheitä, yhteisöjä ja terveydenhuoltojärjestelmää yleensä.
” autoilijoihin verrattuna moottoripyöräilijät ja heidän matkustajansa ovat suhteellisen suojaamattomia, ja moottoripyöräilijöiden vakavien loukkaantumisten tai kuoleman todennäköisyys on siten suurempi kuin muiden käyttäjäryhmien tai autoilijoiden.”
tutkimuksen mukaan 36% Kenian sairaaloiden päivystyspotilaista oli moottoripyörillä sattuneiden liikenneonnettomuuksien uhreja ja 75% heistä ei käyttänyt kypärää onnettomuushetkellä.
Kenian Motorcycle Assembly Association, 21 moottoripyöräyhtiön etujärjestö, sanoi, että epävarmojen linjausten vuoksi moottoripyörien määrä väheni vuoden 2013 125 058: sta viime vuoden 111 124: ään.
yhdistyksen puheenjohtaja Isaac Kalua sanoi, että vielä ei ole selvää, miten eri paikallishallintojen perimiä päivittäisiä maksuja pitäisi säädellä tai miten moottoripyörien myynnistä perittävä 16 prosentin arvonlisävero määräytyi, kun se otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2014 seitsemän vuoden lykkäyksen jälkeen.
moottoripyörien vuotuinen kysyntä oli ampaissut 16 293: sta 140 215: een vuonna 2007, kun 16 prosentin arvonlisävero pudotettiin pois moottoripyöriltä, joiden moottoritilavuus oli alle 200cc.