Compliance operations management-työkalun etuna on oikean tiedon saaminen oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Ilman ajantasaista yhteisötietoa organisaatiot ovat vaarassa luisua noudattamatta jättämisen tilaan tai menettää hyvän asemansa, mutta ne myös uhkaavat tehotonta toimintaa. Ne voivat menettää joustavuuden ja joustavuuden, ja mikä tärkeämpää, ne voivat unohtaa pienet yksityiskohdat, jotka voisivat tehdä tai rikkoa liiketoimintastrategian ja kasvun.

työskentely compliance-ohjelmistotyökalun kanssa voi auttaa lieventämään näitä riskejä ja tuoda moninkertaista hyötyä organisaation oikeudelliselle toiminnalle. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin etuja käyttämällä compliance-ohjelmistotyökalua-ja se ei ole pelkästään rastittamista sääntely compliance box, joko!

mitä compliance-ohjelmisto voi auttaa tiimiäsi saavuttamaan?

Hallitse ja vähennä riskiä

työskentelemällä compliance-ohjelmistotyökalulla, joka tasoittaa työnkulkujen ja prosessien mahdolliset haitat, pyrit hallitsemaan ja vähentämään riskejä. Mutta se ei ole ainoa tapa compliance-ohjelmisto auttaa hallitsemaan ja vähentämään riskejä; sitä voidaan myös käyttää luomaan organisaatiokaavioita ja entiteettikaavioita koko rakenteen visualisoimiseksi mahdollisten ongelmien esiin tuomiseksi, ja sitä voidaan käyttää raportoimaan suoraan sääntelyelimille. Ilmoitukset ja kojelaudat auttavat merkitsemään mahdolliset huolenaiheet ennen kuin niistä tulee kysymyksiä, samalla kun yhden totuuden lähteen luominen vähentää riskiä päällekkäisten tai epätarkkojen yksikkötietojen käyttämisestä päätöksenteossa.

tehokkuuden lisääminen

yhden totuuden lähteen luominen auttaa myös lisäämään tehokkuutta. Se tarkoittaa, että on vähemmän todennäköistä, että kaksi ihmistä luo eri versioita samasta tiedostosta; se tarkoittaa, että samaa tietolähdettä käytetään liiketoiminnan ajamiseen; ja se tarkoittaa, että tiimit tekevät parempaa yhteistyötä, hajottavat siiloja ja lisäävät sekä tehokkuutta että viestintää. Pilvipohjaisen compliance-ohjelmiston valitseminen voi myös lisätä tehokkuutta tuomalla järjestelmään kolmansia osapuolia ja sidosryhmiä – tietenkin huolellisesti hallinnoiduilla käyttöoikeuksilla. Lisäksi eSignatures auttaa nopeuttamaan allekirjoittajan tehtäviä, joskus säästää päiviä työnkulusta, kun taas automaatio voi vapauttaa yrityksen sihteerin ajattelemaan strategisemmin rooliaan.

kustannusten alentaminen

kaikki nämä tehokkuusedut auttavat alentamaan kustannuksia, kun tehokkaampi ja virtaviivaisempi työvoima hyödyntää paremmin käsillä olevia resursseja. Pilvipohjainen compliance-ohjelmisto auttaa myös vähentämään kustannuksia säästämällä toimistotilaa ja tallennuskustannuksia; kaikki on digitaalisesti hallussa, joten ei tarvitse varata huonetta arkistokaappeihin, tai päivittää paikan päällä olevaa palvelinta säännöllisesti, jotta turvallisuus pysyy ehjänä.

turvallisemmat operaatiot

tietoturvasta puhuttaessa moderni compliance-ohjelmisto on rakennettu nykyaikaisten kyberturvallisuusryhmien tarpeita silmällä pitäen. Pilvipohjaisen lakitekniikan alan markkinajohtajat käyttävät parasta tietoturvaprotokollissa, kun taas parannetut käyttöoikeudet voivat auttaa suojaamaan yrityksen rekisteriä uteliailta katseilta.

joustavuuden lisääminen

sellaisen keskustietokannan, joka on yksi ainoa totuuden lähde, omaaminen mahdollistaa ketterän toiminnan ja nopean ajattelun. Kun kaikki on yhdessä paikassa, compliance managerit ja laajempi yritys voivat olla varmoja siitä, että heillä on täydellinen kuva siitä, miten asiat ovat, ja he voivat käyttää entity diagramming ajaa skenaariosuunnittelun nähdä, mitä voisi tapahtua, jos he tekisivät muutoksen.

parantaa suorituskykyä

parantamalla yhteistyötä, tehokkuutta ja joustavuutta, oikeudellisten operaatioiden tiimit, jotka työskentelevät compliance – ohjelmistotyökalun kanssa, voivat koota yhteen ne liiketoiminnan osa – alueet, jotka olivat aiemmin siiloutuneet-kuten varainhoito, kirjanpito, rahoitus, compliance, governance ja riskienhallinta-ja varmistaa paremman viestinnän ja paremman tiedon. Tämä puolestaan tuo parempia oivalluksia ja analyysejä, jotka voivat ajaa organisaation kohti parempaa suorituskykyä ja enemmän kasvua (tai rationalisointia, jos se on Loppupeli).

seuraa pieniä yksityiskohtia ja ole strategisempi

yrityssihteerin ja lakiasiaintiimien ollessa kiireisimpiä tiimejä organisaatiossa, varsinkin globaalissa, voi olla helppoa, että pienet yksityiskohdat jäävät huomaamatta. Koska ne keskittyvät sääntömääräisten määräaikojen osumiseen ja sääntöjen noudattamisen välittömien kierteiden kokoamiseen, ne saattavat menettää sopimuksen, joka on uusittava, tai tärkeän hallituspaperin, joka on allekirjoitettava, ennen kuin se voidaan jättää. Käyttämällä compliance-ohjelmistotyökalua sekä joustavuuden lisäämiseksi että tehokkuuden parantamiseksi automaation avulla organisaatiot voivat vapauttaa nämä keskeiset henkilökunnan jäsenet varmistaakseen, että päivittäisestä huolenpidosta huolehditaan, sekä pohtiakseen strategisemmin, mihin nämä yksityiskohdat voisivat johtaa.

olla vaatimustenmukaisempi

ja loppujen lopuksi kaikki tämä tarkoittaa parempaa vaatimustenmukaisuutta yleisesti. Compliance – ohjelmistotyökalut voivat paitsi auttaa organisaatioita olemaan tehokkaampia, hyödyntämään resursseja paremmin, parantamaan suorituskykyä ja parantamaan olennaisia asioita, kuten joustavuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja suorituskykyä, mutta näiden työkalujen avulla se voi myös auttaa organisaatiota olemaan yhdenmukaisempi yleisesti. Suorat integraatiot sääntelyelimiin helpottavat säännöllisten tietojen toimittamista, kun taas ajantasaiset ja täydelliset Yksikkötiedot tarkoittavat, että raportit perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tämä tarkoittaa yhdenmukaisempaa lähestymistapaa sääntöjen noudattamiseen ja hallintoon.

Löydä oikea compliance-ohjelmisto organisaatiollesi

kaikki tämä voidaan saavuttaa vain oikealla compliance-ohjelmistotyökalulla, joka sopii organisaatiosi tarpeisiin ja tavoitteisiin. On kysymyksiä sinun pitäisi kysyä tahansa toimittajia, ja ominaisuudet sinun pitäisi varmistaa valitsemasi compliance-ohjelmistotyökalun on, jotta vankka arviointi johtaa oikeaan päätökseen.

Compliance-ohjelmistotoimittajien on pystyttävä:

  • keskitä ja automatisoi työnkulkuja
  • ole joustava ja skaalautuva
  • tarjoa hyvää asiakaspalvelua
  • tue omia menestystavoitteitasi
  • säilytä turvallisuus

koska alan asiantuntijan compliance-ohjelmisto, ahkerat yksiköt auttavat organisaatioita keskittämään, hallitsemaan ja tehokkaasti jäsentämään yritysrekisteriään. Tämä puolestaan auttaa parantamaan kokonaisuuden hallintoa, jotta voidaan paremmin varmistaa sääntöjen noudattaminen, vähentää riskejä ja parantaa päätöksentekoa.

luomalla keskusrekisterin kaikille entiteetti-ja compliance-tiedoille huolelliset yksiköt auttavat juridisia toimintoja ja compliance-tiimejä pinnoittamaan oikeat tiedot oikeille ihmisille oikeaan aikaan tavanomaisten liiketoimintaprosessien toteuttamiseksi. Ota yhteyttä ja pyydä demo nähdäksesi, miten huolellinen sääntöjen noudattaminen voi tuoda johtavan compliance – ohjelmistotyökalun edut lailliseen toimintaasi.