Indické Sochy Seminole Státní studentské

Umění je univerzální jazyk. Před tisíci lety lidstvo vyprávělo příběhy prostřednictvím obrázků nakreslených na stěnách jeskyně. V průběhu věků, umělci předávali historii prostřednictvím kreseb, obrazy, architektura a sochy. Radost, smutek, hněv, mír – emoce a zkušenosti umělců jsou sdíleny v načrtnuté linii nebo stříkající barvě.

ať už jste umělec nebo si prostě užíváte umění, Seminole State Art Program vám může prospět. Seminole State nabízí:

 • dobře zaoblené osnovy pro ty, kteří chtějí pokračovat v kariéře v umění, nebo se přesunout do čtyřletý umělecký studijní program; a
 • různé kurzy, které studenti mohou zlepšit jejich osobní nebo profesní život.

Pro studenty, Umělce,

Seminole State Art Program připravuje vás pro:

 • Pokračující umělecké vzdělávání v umělecké škole nebo vysoké škole/univerzitě umění program; a
 • kariéra v umění-příbuzné oblasti.

Seminole státní umělecký Program se zaměřuje na studenty a pomáhá jim dosáhnout jejich cílů. Naše fakulta se skládá z národně vystavených a shromážděných profesionálních umělců. Menší velikosti třídy vysoké školy umožňují instruktorům poskytnout Vám osobní pozornost, která vám pomůže vylepšit vaše dovednosti. Seminole State také nabízí studentům:

 • možnost vyjádřit se ve více nosičích;
 • solidní základ v dějinách umění a studie;
 • možnost snadno přenést do umění program na čtyřleté vysoké školy nebo univerzity; a
 • pomoc při vytváření portfolia.

pro grafika

pochopení tradičních uměleckých médií je pro grafika zásadní. Zatímco proces vytváření umění na počítači se liší od kresby, malby nebo sochařství, mechanika a techniky zůstávají stejné. Studium umění připravuje studenty k vytvoření vlastního jedinečného umění prostřednictvím zvoleného média. Když se učí kreslit, malovat nebo vyřezávat, studenti v Seminole State se učí perspektivě, 3D principům, koncepcím kreslení a vizuální kompozici. Tyto dovednosti jsou základem grafického designu. Prostřednictvím těchto konceptů se studenti naučí vizuálně vytvářet, což jim dává konkurenční výhodu na trhu designu.

pro profesionální

umění je skutečně univerzální, což je jedna z jeho největších silných stránek; může skutečně prospět každému a každému odvětví. Umění je nejúčinnějším způsobem komunikace napříč jazykovými a kulturními bariérami. Díky tomu je ideální pro obchodní a profesionální aplikace.

 • reklamní a marketingové kampaně: Od billboardů přes novinové reklamy, televizní reklamy až po firemní loga, kreativita a umění jsou součástí reklamy stejně jako slogany. Člověk v Japonsku nemusí být schopen číst slovo „McDonald ‚ s“, ale rychle rozpozná „zlaté oblouky společnosti“.“
 • Architektura: architektura je jedním z témat studovaných v dějinách umění, protože její principy jsou tak úzce spjaty s principy v mnoha jiných uměleckých disciplínách. Chcete-li navrhnout skutečně pozoruhodnou strukturu, musí Architekt kombinovat fyzikální a mechanické zákony konstrukce s kreativitou umění. Představte si, jak by Katedrála Notre Dame mohla vypadat, kdyby její stavitel jednoduše postavil čtvercový dřevěný kostelní dům. Protože jeho architekt měl silné porozumění uměleckým konceptům a hodně kreativity, bylo vytvořeno mistrovské dílo.
 • interiérový Design: návrháři interiérů vytvářejí místnosti, které jsou esteticky příjemné. K tomu musí rozumět uměleckým pojmům. Od toho, jak je nábytek uspořádán, až po barvy vybrané pro místnost, musí návrháři interiérů kombinovat principy designu s uměleckou kreativitou.

pro osobní obohacení

umění nám dává schopnost vyjádřit se. Prostřednictvím tohoto výrazu komunikujeme čerpáním z našich vlastních jedinečných emocí, myšlenek a zkušeností. Když vidíte a studujete umění někoho jiného, vidíte svět jejich očima. Když tvoříte, necháváte svět vidět skrz ten váš.

i když vaše práce není nikdy zobrazena v umělecké galerii, osobní vyjádření má mnoho výhod. Vytvoření uměleckého díla je pro mnoho umělců uvolňující a pomáhá jim vyrovnat se s tlaky každodenního života nebo extrémními situacemi. Lékaři často navrhují sebevyjádření prostřednictvím umění, aby pomohli kontrolovat vysoký krevní tlak nebo jiná onemocnění související se stresem. Vytváření umění je také obohacující, protože může zvýšit vaši sebeúctu.