Do jaké míry má informace vliv na poptávku po kvalitě životního prostředí? Náhodně vybraná skupina domácností v indickém městě byla informována, zda jejich pitná voda byla pozitivně testována na fekální kontaminaci pomocí jednoduchého, levná testovací sada. Domácnosti zpočátku nejsou jejich čištění vody a řekl, že jejich pitná voda je pravděpodobně kontaminované, bylo 11 procentních bodů více pravděpodobné, že začne nějaká forma čištění domů v příštích osmi týdnů, než domácnosti, které neobdržela žádné informace. Za čištění utratili 7,24 dolaru (v PPP) více než kontrolní domácnosti. Pro srovnání, další rok školní docházky z nejvíce vzdělaný muž v domácnosti je spojena s 3 procentních bodů nárůst pravděpodobnosti počátečního čištění, zatímco standardní odchylka zvýšení bohatství index je spojen s 12 procentní bod zvýšení této pravděpodobnosti a $11.75 nárůst výdajů. Zpočátku čištění domácností, které obdržely výsledek „bez kontaminace“, nereagovalo snížením čištění. Tyto výsledky naznačují, že odhady poptávky po kvalitě životního prostředí, které předpokládají úplné informace, je mohou významně podhodnotit.