ve Spojených státech najdete více než tucet oficiálních baptistických sdružení, takže může být obtížné vám přesně říct, co můžete očekávat od baptistického pohřbu. Pohřební tradice se zdají být také regionální, a některé zvyky převládající na jihu nemusí být v tichomořském regionu tak běžné. Bez ohledu na, mezi Baptistickými pohřby najdete několik obecných společných rysů.

přejít na tyto sekce:

  • Křtitele Pohřební Služby Celní
  • Křtitele Pohřební Zvyky
  • Etikety na Křtitel Pohřeb

Baptisté jsou členy Protestantské denominace, která se oddělila od Katolické Církve, protože se liší názory ohledně křtu (mimo jiné). Stejně jako katolíci a všechny ostatní protestantské denominace, baptisté věří, že Kristus zemřel za své hříchy. Věří, že po smrti půjdou do nebe, na idylické místo bez bolesti a utrpení.

Nyní, když máte velmi základní znalosti baptistických přesvědčení, pojďme diskutovat o pohřebních zvycích.

Křtitele Pohřební Služby Celní

Křtitele pohřeb se obvykle koná v týdnu po smrti člověka, celebroval člen Baptistický duchovní, který může být nazýván ministr nebo kazatel. Mohou se konat v pohřebním ústavu, baptistickém kostele nebo na hřbitově (v případě hrobové služby.)

baptistické pohřby vypadají jako mnoho jiných protestantských křesťanských pohřebních služeb. Tyto zvyky se samozřejmě mohou lišit v případě virtuálního pohřbu. Zde je několik dalších podrobností o baptistickém řádu služby (nebo řádu uctívání).

řád služby

řád služby (nebo řád uctívání) na baptistickém pohřbu vypadá podobně jako v jiných protestantských denominacích. Nenajdete liturgii, jako byste našli v katolické mši, takže to znamená, že slova použitá na každém baptistickém pohřbu budou pro danou situaci jedinečná.

obvykle může pořadí služby vypadat takto:

1. Předehra

předehra pohřbu může zahrnovat Všeobecné přivítání přítomných. Během některých baptistických pohřbů, ministr a rodina mohou postupovat uvnitř kostela společně. Jindy bude rodina již sedět v přípravě na službu.

2. Hymnus

obvykle uslyšíte pouze posvátnou hudbu používanou na baptistických pohřbech. Shromáždění může dostat texty a je povzbuzováno, aby zpívalo. Jindy, hudbu může hrát sbor nebo sólista.

3. Modlitba útěchy

ministr se může modlit, aby pozůstalá rodina a přátelé zesnulého byli potěšeni.

4. Čtení Písma

čtení ze Starého a Nového zákona obvykle čte ministr nebo jiný čtenář.

5. Hudba

posvátná hudba je nedílnou součástí baptistického pohřbu.

6. Poznámky nebo krátké kázání

V závislosti na situaci mohou někteří členové rodiny mluvit o zesnulém. Jindy se vyjádří pouze ministr nebo kazatel. Někdy mohou ministři během této doby sdílet baptistickou víru ve spásu v naději, že přesvědčí nevěřící v publiku, aby se dozvěděli více o Kristu.

7. Song

Pokračujte ve čtení a dozvíte se více o písních, které jsou populární na baptistických pohřbech.

8. Závěrečná modlitba

závěrečná modlitba může být řečena dříve, než truchlící opustí budovu. Modlitba může být jedním z díkůvzdání, slaví život zesnulého.

písně nebo hymny

jak již bylo zmíněno, pohřební písně na baptistických pohřbech jsou obvykle posvátné. To nemusí být případ návštěvy nebo recepce.

některé baptistické církve používají gospelové písně nebo hymny. Zde je několik pohřebních písní, které můžete očekávat.

„Amazing Grace“

Toto je jeden z nejoblíbenějších hymnů všech dob. Napsal to obchodník s otroky, který činil pokání ze svých hříchů.

„odletím“

někteří říkají, že „odletím“ je jednou z nejvíce zaznamenaných gospelových písní. Na rozdíl od „Amazing Grace“ má spíše pozitivní tempo.

“ shromáždíme se u řeky?“

tento populární duchovní napsal Robert Lowry, baptistický ministr, během 1860s. odkazuje na pasáž v knize Zjevení.

modlitby

modlitby, které slyšíte na baptistickém pohřbu, mohou požádat o pohodlí pro rodinu a přátele zesnulého. Můžete slyšet modlitbu díkůvzdání, která oslavuje život osoby, která zemřela.

pravděpodobně nebudete slyšet modlitbu žádající Boha, aby pomohl zesnulému najít cestu do nebe. Většina baptistů věří, že tento přechod z pozemské říše do nebeské říše nastává bezprostředně po smrti.

čtení

pro baptistickou pohřební službu nejsou stanovena žádná biblická čtení. Rodina si může vybrat ty, které byly pro zesnulého důležité, nebo to nechat na ministrovi. Někdy jsou pasáže, které hovoří o spáse, populární volbou, stejně jako verše, které hovoří o pohodlí, které Bůh poskytuje těm, kteří truchlí.

zvažte Jana 11: 25-26 ,který zní: „Ježíš jí řekl:“ Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i když zemře, přesto bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mě, nikdy nezemře.’Věříš tomu?“nebo Kazatel 3: 1-4, který uvádí,“ ke všemu je sezóna, čas ke každému účelu pod nebem: je čas rození, čas umírání, čas sázet i čas trhat, což vsazeno bývá; čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět; čas plakat a čas se smát, čas truchlit a čas tančit.“

Doba trvání služby

typická baptistická Pohřební služba nepřekračuje jednu hodinu. Ve skutečnosti to může být méně než hodinu. To nezahrnuje pohřební službu na hrobě ani recepci, která se někdy koná po pohřbu.

“ více: Udržujte vzpomínku milovaného člověka naživu vytvořením diamantu z jejich popela.

baptistické pohřební zvyky

Nyní, když jsme diskutovali o typickém baptistickém pohřbu, pojďme diskutovat o některých dalších zvycích. Pamatujte, že se jedná o obecná prohlášení a nelze je považovat za konkrétní přesvědčení všech baptistických a baptistických církevních organizací.

jsou baptisté zpopelněni nebo pohřbeni?

baptisté nemají žádná „pravidla“ proti kremaci. Volba je prováděna členy rodiny, kteří se snad řídí tím, co by bylo touhou zesnulého.

Pokud se rodina rozhodne tělo spíše pohřbít než zpopelnit, rakev může být otevřena pro prohlížení během návštěvy nebo bezprostředně před pohřbem.

jak si baptisté pamatují mrtvé?

baptisté mohou navštívit hřbitov, aby se zamysleli nad životem svých blízkých. Mohou také ozdobit hrob květinami.

neexistuje žádný formální čas nebo místo vyhrazené pro baptisty, aby si vzpomněli na své zesnulé členy rodiny a přátele. Někteří používají Memorial Day k návštěvě hřbitovů, nebo mohou sdílet vzpomínky na své blízké na rodinných setkáních.

etiketa na baptistickém pohřbu

Pokud jste se nikdy nezúčastnili baptistického pohřbu, možná si nejste jisti, jak jednat nebo co říct. Dobrou zprávou je, že Baptistický pohřeb je podobný jiným protestantským pohřbům. Pokud jste byli na jedné z těchto služeb, máte obecnou představu o tom, co můžete očekávat.

můžete být také potěšeni, když víte, že nemusíte znát Žádné odpovědi, slova na žádné písně, nebo když je to vhodné, sedět nebo stát na baptistickém pohřbu. Ministr obvykle dává jasné pokyny přítomným.

stejně jako na většině pohřbů se očekává, že účastníci budou sedět tiše v některé části kostela, která nezahrnuje prvních několik řádků. Tyto řádky jsou obvykle uloženy pro nejbližší členy rodiny.

můžete se rozhodnout zpívat spolu s kongregací, když se účastní skupinové písně, ale nemusíte, pokud vám to není příjemné. Během modlitby se očekává, že přítomní ukloní hlavy a položí ruce před sebe.

oblečení

pohřby jsou obecně formální služby. Lidé mají tendenci nosit své nejlepší oblečení na pohřby. To může vypadat odlišně od regionu k regionu. Lidé často nosí tmavé, tlumené barvy na pohřby.

projevující sympatie

můžete nebo nemusíte mít příležitost mluvit s rodinnými příslušníky na pohřbu. Obvykle, čas na nabídku soucitu nastává při návštěvě, což je někdy noc před službou.

někdy po pohřbu může být recepce, kde se podává lehké jídlo nebo občerstvení. Během této doby můžete rodině nabídnout své sympatie tím, že řeknete: „Je mi líto Vaší ztráty.“Je také laskavé sdílet šťastné a pozitivní vzpomínky na zesnulého se svými rodinnými příslušníky.

vědět, co očekávat

Pokud jste nikdy neztratili blízkého člena rodiny, možná nechápete, jak důležité je jít na pohřby. Rodinní příslušníci zesnulého nedávno zažili jednu z nejničivějších událostí svého života, a mohou se cítit ztracenější a osamělejší,než kdy měli. Mohou se také obávat, že paměť jejich milovaného člověka zmizí v myslích druhých.

Ukažte svou podporu rodině účastí na pohřbu. Toto je laskavé gesto, které bude dlouho zapamatováno.